ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๔- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๔- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕)
รายละเอียด ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๔- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕)
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:54
เอกสารแนบ    ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะความคุ้มครอง๑ ต.ค.๖๔- ๓๐ก.ย.๖๕   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ก.ค. 64
รูปภาพแนบ