การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ ๒ – ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ ๒ – ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายละเอียด การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ ๒ – ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
URL
ผู้ประกาศ ผกท.เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:43
เอกสารแนบ    รับสมัครและรายงานตัว นศท.64   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 มิ.ย. 64
รูปภาพแนบ