ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หอพักเทา-ทอง 3

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หอพักเทา-ทอง 3
รายละเอียด เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน่วยที่ 1 ของหอพักเทา-ทอง 3 ขนาดพื้นที่ 24 ตารางเมตร มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:44
เอกสารแนบ    1620283626_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 6 พ.ค. 64
รูปภาพแนบ