ขยายเวลาการรายงานตัวนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขยายเวลาการรายงานตัวนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด ขยายเวลาการรายงานตัวนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ ไพบูลย์ บุญล้อม     วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:34
เอกสารแนบ    1620275717_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 6 พ.ค. 64
รูปภาพแนบ