ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓ เม.ย. ๒๕๖๓-๓ เม.ย. ๒๕๖๔)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓ เม.ย. ๒๕๖๓-๓ เม.ย. ๒๕๖๔)
รายละเอียด ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓ เม.ย. ๒๕๖๓-๓ เม.ย. ๒๕๖๔) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นภาคแรก และนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นภาคแรก
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14:10
เอกสารแนบ    ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓ เม.ย. ๒๕๖๓-๓ เม.ย. ๒๕๖๔)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 เม.ย. 64
รูปภาพแนบ