กำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0200/2564 เรื่อง กำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
หอพักเทา-ทอง 1 (ชาย) หอพักเทา-ทอง 2 (หญิง) หอพักเทา-ทอง 3 (หญิง) หอพักเทา-ทอง 4 (หญิง) หอพักกองกิจการนิสิต 1 (ชาย) และหอพักกองกิจการนิสิต 2 (หญิง)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11:24
เอกสารแนบ    ประกาศฯ กำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 มี.ค. 64
รูปภาพแนบ