การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ปีการศึกษา 2564

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ปีการศึกษา 2564
นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ทาง https://bit.ly/2PlftOC ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 17.00-20.30 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1
ประกาศรายชื่อนิสิตช่วยงานหอพัก ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08:53
เอกสารแนบ    ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 มี.ค. 64
รูปภาพแนบ