ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต
รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09:26
เอกสารแนบ    1614651921_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 มี.ค. 64
รูปภาพแนบ