ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 1)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 1)
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร (รอบที่ 1)
URL https://drive.google.com/drive/folders/1KySIJ938bhFt6A-n9JUafxi75J9xm6G8?usp=sharing
ผู้ประกาศ เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:42
เอกสารแนบ    1612773773_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ก.พ. 64
รูปภาพแนบ