ยกเลิก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  ยกเลิก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายละเอียด ยกเลิก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08:00
เอกสารแนบ    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 ก.พ. 64
รูปภาพแนบ