กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
รายละเอียด กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 หอพักเทา-ทอง 1 (ชาย) หอพักเทา-ทอง 2 (หญิง) หอพักเทา-ทอง 3 (หญิง) หอพักเทา-ทอง 4 (หญิง) หอพักกองกิจการนิสิต 1 (ชาย) และหอพักกองกิจการนิสิต 2 (หญิง)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:45
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ