ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง 3 (ร้านสะดวกซื้อ)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง 3 (ร้านสะดวกซื้อ)
รายละเอียด ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง 3 (ร้านสะดวกซื้อ)
ขนาดพื้นที่ 91.74 ตารางเมตร มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี
URL
ผู้ประกาศ รัตยาช่อมาลา     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:20
เอกสารแนบ    1605766871_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 พ.ย. 63
รูปภาพแนบ