กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 หอพักเทา-ทอง 1 (ชาย) หอพักเทา-ทอง 2 (หญิง) หอพักเทา-ทอง 3 (หญิง) หอพักเทา-ทอง 4 (หญิง) หอพักกองกิจการนิสิต 1 (ชาย) และหอพักกองกิจการนิสิต 2 (หญิง)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09:22
เอกสารแนบ    กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ต.ค. 63
รูปภาพแนบ