ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0879/2563 เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับปีการศึกษา 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0879/2563 เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับปีการศึกษา 2563
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0879/2563 เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับปีการศึกษา 2563
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 11:29
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0879/2563 เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ก.ย. 63
รูปภาพแนบ