ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๔
รายละเอียด ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๔
จำนวน ๑๐ เครื่อง ขนาดพื้นที่ ๗.๘๐ ตารางเมตร มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 16:05
เอกสารแนบ    1598605582_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ส.ค. 63
รูปภาพแนบ