การขอรับเงินคืนเต็มจำนวนค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  การขอรับเงินคืนเต็มจำนวนค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด การขอรับเงินคืนเต็มจำนวนค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา สำหรับหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 16:58
เอกสารแนบ    ประกาศฯ การขอรับเงินคืนเต็มจำนวนค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ส.ค. 63
รูปภาพแนบ