ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
รายละเอียด ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14:39
เอกสารแนบ    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๓   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ส.ค. 63
รูปภาพแนบ