รายชื่อนิสิตหอพักที่ส่งใบแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อนิสิตหอพักที่ส่งใบแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด รายชื่อนิสิตหอพักที่ส่งใบแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:26
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิตหอพักที่ส่งใบแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 ก.ค. 63
รูปภาพแนบ