ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔)
รายละเอียด ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา
ระยะเวลาความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:02
เอกสารแนบ    ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ๑ ต.ค.๒๕๖๓- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 ก.ค. 63
รูปภาพแนบ