ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ประเภทกิจการที่ให้เช่า ดังนี้
๑. เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๑
๒. เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๒
๓. เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง ๑
๔. เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง ๒
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15:42
เอกสารแนบ    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 30 มิ.ย. 63
รูปภาพแนบ