ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒-๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒-๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓)
รายละเอียด ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒-๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นภาคแรก และนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นภาคแรก
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14:02
เอกสารแนบ    ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒-๑๘ เม.ย. ๒๕๖๓)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 เม.ย. 63
รูปภาพแนบ