ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รายละเอียด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ตำแหน่ง 4466
สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10:14
เอกสารแนบ    ประกาศผลการคัดเลือก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 มี.ค. 63
รูปภาพแนบ