ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ตำแหน่ง 4466

** กรุณาอ่านประกาศทั้งฉบับอย่างละเอียด **
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09:52
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลั   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 มี.ค. 63
รูปภาพแนบ