ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:11
เอกสารแนบ    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.พ. 63
รูปภาพแนบ