ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

* รายละเอียดการสมัครตามประกาศรับสมัคร *
URL
ผู้ประกาศ สุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:54
เอกสารแนบ    ใบสมัคร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 ก.พ. 63
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 ก.พ. 63
รูปภาพแนบ