ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมวินัยนิสิต ขับขี่ปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมวินัยนิสิต ขับขี่ปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด ด้วยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญชวน นิสิต และบุคลากร เข้าร่วมงานโครงการ “สร้างเสริมวินัยนิสิต ขับขี่ปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้
- บรรยาย ภัยจากอุบัติเหตุ โดย แพทย์ ม.บูรพา
- การใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
โดย บ. มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- สาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
โดย YRA (บ. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด)
- เกมส์ ออกบูธ รับของรางวัลมากมาย..!!!
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:51
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ