ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต ภาคฤดูร้อน/62 และภาคต้น/63

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต ภาคฤดูร้อน/62 และภาคต้น/63
รายละเอียด ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต 1- 2 ภาคฤดูร้อน/62 และภาคต้น/63
- หอพักกองกิจการนิสิต 1 (ชาย) 20 - 23 มี.ค.63
- หอพักกองกิจการนิสิต 2 (หญิง) 24 - 27 มี.ค. 63
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 12:01
เอกสารแนบ    ประกาศจองและชำระเงินค่าหอพักกองกิจการนิสิต ภาคฤดูร้อน/62 และภาคต้น/63   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 63
รูปภาพแนบ