กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด นิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักเทา-ทอง 1 (หอพักชาย)
หอพักเทา-ทอง 2 (หอพักหญิง)
หอพักเทา-ทอง 3 (หอพักหญิง)
และหอพักเทา-ทอง 4 (หอพักหญิง)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการสมัครพร้อมชำระเงินค่าบำรุงหอพัก
ตามกำหนดการ ที่ประกาศฉบับนี้ เท่านั้น
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14:54
เอกสารแนบ    1580198184_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ม.ค. 63
รูปภาพแนบ