ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ขอยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ขอยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1
รายละเอียด นิสิตที่ยื่นเอกสารผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๑
ให้ตรวจสอบรายชื่อตามภูมิลำเนาทหาร และดาวน์โหลดเอกสารเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้แสดงตนตามหมายเรียก
URL https://is.gd/Dkne3z
ผู้ประกาศ ปิ่นมณี     วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10:13
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ