โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๒
รายละเอียด โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาก้าวสู่ AEC สร้างคนดีสู่รั้วมหาวิทยาลัย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
URL โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๒
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 11:24
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ