ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
URL
ผู้ประกาศ นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09:01
เอกสารแนบ    ประกาศการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 ต.ค. 62
รูปภาพแนบ