กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส และการสัมมนาเรียนรู้การทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

ชื่อประชาสัมพันธ์  กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส และการสัมมนาเรียนรู้การทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
รายละเอียด ด้วยศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้รับการประสานงานจากสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดย Campus France Thailand และ Human Resources Japan (HR Japan) ในการจัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส และการสัมมนาเรียนรู้การทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม PJ-๓๐๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
URL
ผู้ประกาศ ไพบูลย์ บุญล้อม     วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10:57
เอกสารแนบ    1569988658_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 ต.ค. 62
รูปภาพแนบ