ขอผ่อนผันการเรียกพล ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอผ่อนผันการเรียกพล ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด สามารถติดต่อยื่นเอกสารได้ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น ๑ กองกิจการนิสิต หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 038-102222 ต่อ 1511
URL
ผู้ประกาศ นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 17:03
เอกสารแนบ    1569060281_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ก.ย. 62
รูปภาพแนบ