กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (หอพักเทา-ทอง1 , หอพักเทา-ทอง 2 , หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4)

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (หอพักเทา-ทอง1 , หอพักเทา-ทอง 2 , หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4)
รายละเอียด กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
- หอพักเทา-ทอง1 วันที่ 21 - 22 ต.ค. 62
- หอพักเทา-ทอง2 วันที่ 24 - 25 ต.ค. 62
- หอพักเทา-ทอง3 วันที่ 28 - 29 ต.ค. 62
- หอพักเทา-ทอง4 วันที่ 30 - 31 ต.ค. 62
ให้นิสิตดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าหอพัก ตามวันที่กำหนดทางระบบอินเตอร์เน็ต
ผ่านเว็บไซต์ http://affairs.buu.ac.th/
พร้อมนำเงินสดไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

รายละเอียดประกาศ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14:03
เอกสารแนบ    1568272014_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 12 ก.ย. 62
รูปภาพแนบ