ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
รายละเอียด ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 ได้ที่ http://1th.me/Fy5A
โดยกำหนดส่งมายังกองกิจการนิสิต ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องงานกิจกรรมนิสิต ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09:23
เอกสารแนบ    1568168704_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ก.ย. 62
   1568168704_2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ก.ย. 62
รูปภาพแนบ