ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
รายละเอียด ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09:51
เอกสารแนบ    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ส.ค. 62
รูปภาพแนบ