ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๒- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓)
รายละเอียด ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา
ระยะเวลาความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10:12
เอกสารแนบ    ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะเวลาความคุ้มครอง๑ ต.ค.๒๕๖๒- ๓๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 ส.ค. 62
รูปภาพแนบ