ขอรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารในปีถัดไป (ปีการศึกษา 2563)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารในปีถัดไป (ปีการศึกษา 2563)
รายละเอียด ขอรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารในปีถัดไป (ปีการศึกษา 2563)
นิสิตนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการเข้ารับการฝึก ปีการศึกษา 2563
สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 8-20 สิงหาคม 2562
ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ ปิ่นมณี     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 11:05
เอกสารแนบ    1565150769_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 ส.ค. 62
รูปภาพแนบ