ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1ส.ค.๒๕๖๑-1ส.ค.๒๕๖๒)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1ส.ค.๒๕๖๑-1ส.ค.๒๕๖๒)
รายละเอียด ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1ส.ค.๒๕๖๑-1ส.ค.๒๕๖๒) สำหรับนิสิตที่ขึ้นต้นด้วยรหัส ๕๗ ถึง ขึ้นต้นด้วยรหัส ๖๑ ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นภาคแรก
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10:58
เอกสารแนบ    ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1ส.ค.๒๕๖๑-1ส.ค.๒๕๖๒)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 ส.ค. 62
รูปภาพแนบ