การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 15:56
เอกสารแนบ    การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 ส.ค. 62
รูปภาพแนบ