ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว”

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว”
รายละเอียด ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” วันนี้ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
URL “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว”
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ