กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


ปฐมนิเทศรวมวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปฐมนิเทศคณะตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
URL
ผู้ประกาศ นายนาวี ทับทิมงาม     วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:25
เอกสารแนบ    ปฐมนิเทศคณะปรับใหม่   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 มิ.ย. 62
   ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รวม   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 25 มิ.ย. 62
รูปภาพแนบ