ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๘พ.ค.๒๕๖๑-๒๘พ.ค.๒๕๖๒)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๘พ.ค.๒๕๖๑-๒๘พ.ค.๒๕๖๒)
รายละเอียด ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๘พ.ค.๒๕๖๑-๒๘พ.ค.๒๕๖๒) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นภาคแรก และ นิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นภาคแรก
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:37
เอกสารแนบ    ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๘พ.ค.๒๕๖๑-๒๘พ.ค.๒๕๖๒)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 พ.ค. 62
รูปภาพแนบ