เปิดจองพร้อมชำระเงินค่าหอพัก (โครงการหอพักเทา-ทอง) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ชื่อประชาสัมพันธ์  เปิดจองพร้อมชำระเงินค่าหอพัก (โครงการหอพักเทา-ทอง) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
รายละเอียด ด้วยโครงการหอพักเทา-ทอง (หอพักเทา-ทอง 1 หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4)
มีกำหนดการรับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 "ครั้งที่ 2"
และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก วันที่ 20 - 30 พ.ค. 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- หอพักเทา-ทอง 1 (หอพักนิสิตชาย) โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1542
- หอพักเทา-ทอง 2 (หอพักนิสิตหญิง) โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1539
- หอพักเทา-ทอง 3 (หอพักนิสิตหญิง) โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1541
- หอพักเทา-ทอง 4 (หอพักนิสิตหญิง) โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 4118
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:46
เอกสารแนบ    1557546387_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 พ.ค. 62
รูปภาพแนบ