การขอรับเงินค่าไฟฟ้า ห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ชื่อประชาสัมพันธ์  การขอรับเงินค่าไฟฟ้า ห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด นิสิตที่พักอาศัย หอพักเทา-ทอง 1 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4 "ห้องปรับอากาศ"
ให้ตรวจสอบเงินค่าไฟฟ้าคงเหลือในเดือน พ.ค. 2562 ห้องพักที่มีค่าไฟฟ้าคงเหลือคืน
ให้ดำเนินการขอรับเงินค่าไฟฟ้าคืนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:23
เอกสารแนบ    1557545199_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 พ.ค. 62
รูปภาพแนบ