ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง
ระยะเวลาเช่า ๒ ปี ประเภทกิจการ ดังนี้
๑. เช่าพื้นที่เครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๑
๒. เช่าพื้นที่เครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๒
๓. เช่าพื้นที่เครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๓
๔. เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหาร หอพักเทา-ทอง ๓
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13:43
เอกสารแนบ    1555656311_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 เม.ย. 62
รูปภาพแนบ