กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 / เปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทา-ทอง)

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 / เปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทา-ทอง)
รายละเอียด 1. กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:00 น.

2. กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
2.1 เปิดหอพัก วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00-16.30 น.
2.2 ปิดหอพัก วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12:00 น.

3. กำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นิสิตทุกชั้นปี ราายงานตัวเข้าหอพักเทา-ทอง 1 หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3
และหอพักเทา-ทอง 4 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ สำนักงานหอพักที่ตนเองพักอาศัย
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 15:15
เอกสารแนบ    1554366131_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 เม.ย. 62
รูปภาพแนบ