ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562
รายละเอียด หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ให้จ่ายแก่นิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
URL
ผู้ประกาศ ปิ่นมณี     วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13:06
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ