รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก
รายละเอียด ด้วยโครงการหอพักเทา-ทอง (หอพักเทา-ทอง 1 หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4)
มีกำหนดการรับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- หอพักเทา-ทอง 1 (หอพักนิสิตชาย) โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1542
- หอพักเทา-ทอง 2 (หอพักนิสิตหญิง) โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1539
- หอพักเทา-ทอง 3 (หอพักนิสิตหญิง) โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1541
- หอพักเทา-ทอง 4 (หอพักนิสิตหญิง) โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 4118
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 15:29
เอกสารแนบ    1554280424_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 เม.ย. 62
รูปภาพแนบ