รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก
รายละเอียด ด้วยโครงการหอพักเทา-ทอง (หอพักเทา-ทอง 1 หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4)
มีกำหนดการรับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13:22
เอกสารแนบ    1552976906_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 มี.ค. 62
รูปภาพแนบ